Fiskebestämmelser

Öring 1,6 kg tagen i Varpen. 


Fiskare har eget ansvar att skaffa information om gällande bestämmelser och ta hänsyn till människor, natur och miljö och därmed inte störa andra. Fiskare skall ta sitt ansvar vad gäller allemansrätten och inte orsaka skada på annans egendom. Fisk som behålls skall avlivas omedelbart. Fisk som skall återutsättas sätts tillbaka snarast. Från och med 2015 kommer överträdelser av fiskeregler bötfällas med kontrollavgift. Fiske utan giltigt fiskekort polisanmäls.
Dessa fiskeregler kan komma att ändras löpande och den som fiskar har skyldighet att ta reda på vilka fiskeregler som gäller för det berörda vattnet. Den som önskar att fiska på annat sätt eller under förbudstider ombedes att söka dispens hos fiskevårdsföreningens styrelse.
Fiske är gratis för dig till och med 15 år. Samma fiskebestämmelser ska givetvis följas.Sjöarna

För gös gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 70 cm.
För gädda gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 80 cm.
För öring gäller max 1 fisk per kort och dag samt minimimått 35 cm och maxmått 55 cm.
All harr skall återutsättas.
All fisk över maxmått och under minmimått skall återutsättas.

Antal angeldon/ismetespön max 12 st per kort. Mjärde 5 och Ryssja 5. Samtliga dessa redskap skall skötas och vittjas minst en gång per dygn. Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn skall vara märkta med ägarens namn, adress , fiskekortsnummer och telefonnummer.

 

Varpen

I Varpen gäller fiskekort hos från Bollnäs FVF ner till Landafors kraftverk. Du kan även fiska på Hanebo/Segerstas kort från Landafors kraftverk upp till Renbron i Ljusnan. 

Vågen och Björktjäratjärn

I sjöarna Vågen och Björktjäratjärn är fisket gratis. Samma fiskebestämmelser som för sjöarna skall dock följas.Put and take-vatten

I Våra P&T vatten Lapptjärn och Västra hundtjärn gäller tre fiskar per kort och dag. Fiske från/med båt & flytring i Lapptjärn och västra hundtjärn är förbjudet, i Östra hundtjärn är flytringsfiske tillåtet, dock ej båtfiske.Galvån

Bollnäs FVF förvaltar sträckan Ljusnan-Nyfors i Galvån. Sträckan Nyfors-Galvsjön förvaltas av Arbrå FVF och dessa fiskebestämmelser hittas på http://www.arbrafvf.se. 

Från dammen i Galvsjön till inloppet i Åsbackadammen sammarbetar vi med Arbrå FVF och på den sträckan gäller både kort hos Bollnäs FVF och Arbrå FVF. Från Åsbackadammen och nedåt gäller endast kort hos Bollnäs FVF.


Sträckan Ljusnan-Nyfors är öppen för fiske mellan 1/6-15/9. Endast flug- och spinnfiske med enkelkrok utan hulling är tillåtet vid fiske efter Harr och Öring och Catch and release gäller på all Harr och Öring.

Nedströms Åsbackadammen är maskmete tillåtet på lugnvatten. Obs! Ej på strömsträckorna. 
För gädda gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 80 cm.Bollnäsströmmarna

Bollnäsströmmarna är öppna för fiske mellan 15/5-15/9. . Endast flug- och spinnfiske med enkelkrok utan hulling är tillåtet vid fiske efter Harr och Öring och Catch and release gäller på all Harr och Öring.
För gädda gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 80 cm.
Strömgräns Bollnäsströmmarna är lika med renbron ( Vägbron över älven strax uppströms utloppet i varpen)Övriga strömvatten  är öppna för fiske mellan 1/1-15/9. . Endast flug- och spinnfiske med enkelkrok utan hulling är tillåtet vid fiske efter Harr och Öring.
För Öring gäller max 1 fisk per kort och dag samt minimimått 35 cm och maxmått 55 cm.
All harr skall återutsättas.
För gädda gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 80 cm.
För gös gäller max 3 fiskar per kort och dag och maxmått 70 cm.
All fisk över maxmått och under minmimått skall återutsättas.Fiskerättsägare

Rätten att få lösa fiskerättägarbevis inom Bollnäs norra fiskevårdsområdesförening tillhör ägaren av en fastighet som har ett skattetal åsatt sin fastighet. Skattetal hittar man på lagfarten på fastigheten och benämns med ett skattetal som heter öres och penningland. I Bollnäs norra fvof finns ett antal fastigheter med den rätten.
Vi bildandet av fiskevårdsområdet beslutades enligt stadgarna att fisket skall upplåtas till inom området verksam förening viket är Bollnäs fiskevårdsförening som har att förvalta och besluta om fiskets bedrivande samt att till allmänheten upplåta fisket genom försäljning av fiskekort ..
Beslut i dessa frågor skall godkännas av fiskevårdsområdesföreningen.
Klargörande: uppfattningen om att den som äger mark ( ex sommarstugetomt) som går ned till ett vatten har rätt att fiska är fel. Fiskerättsägare är endast den som har ett skattetal( penning och öresland enl ovan ) på sin fastighet. Fiskerättsägare skall lösa fiskerättsägarbevis. Alla övriga ska ha fiskekort.

Fisken i våra vatten är inte allmän egendom utan ägs av fiskerättsägarna gemensamt.Fiskeförbud

Enligt vattendomar
Lottefors, Dönje, Sunnerstaholm och Lenninge kraftverk 25 m ovanför och 50 m nedanför damm. Fiskeförbud i Tunnelutloppet Varpen och Sunnerstaholm. Fiskevårdsföreningens styrelse har möjlighet att besluta om tillfälliga undantag från fiskebestämmelserna.

Förtydligande fiskeförbud tunnelutloppet Varpen. Förbudet gäller hela tunnelkanalen ut till uddens spets.

 

Bolletjärn

Styrelsen har beslutat att återigen tillåta fiske på Bolletjärn. Samma regler som i våra P&T-vatten gäller tills vidare även i Bolletjärn (tre fiskar per kort och dag, fiske från båt/flytring förbjudet). OBS! All fångst ska dock rapporteras till oss antingen via Facebook, via vår mail bollnasfvf@gmail.com eller direkt till någon av oss i styrelsen.Vågån och Myrbäcken

Vågån och Myrbäcken är små och känsliga vattendrag med viktiga lek- och uppväxtområden. Styrelsen anser ej att de tål uttag och har därför valt att stänga dem för fiske.Inom Bollnäs FVF är allt fiske med nät, långrev och ståndkrok förbjudet.
Fiskekort skall alltid medföras vid fiske.

Skitfiske på dig!