Välkommen till Bollnäs Fiskevårdsförening

Bollnäs Fiskevårdsförening handhar fisket inom Bollnäs Norra Fiskevårdsområde.
Samtliga vatten med undantag av Bolletjärnen och Växboån vid Trolldalen ingår.
För fiske inom området (se fiskevatten) erfordras fiskekort. Årskort, familjekort, veckokort, dygnskort  eller familjekort.
Årskort och familjekort är också medlemskort i Bollnäs FVF.


Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten till små bäckar och tjärnar långt inne i de djupa Hälsingeskogarna.
I fiskevårdsarbetet ser vi som vår främsta uppgift att arbeta för att det finns
ekologiska förutsättningar för våra fiskarter att fortplanta sig och leva vidare.
I våra vatten arbetar vi därför med restaureringar av lekplatser och livsmiljöer för fisk.
I vissa vatten utför vi också stödutsättningar med vuxen fisk, yngel och ögonpunktad rom.
I några vatten sätter vi ut fångstfärdig ädelfisk.

Bollnäs FVF anser att Öringar i över 60cm ska återutsätts.

Motivering dessa öringar är viktiga för reproduktionen och blir en viktig pusselbid i föreningens arbete framåt med våra strömmvatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hälsar Stefan Åkesson välkommen in i Bollnäs fiskevårdsförenings styrelse.

2016-03-30


Det nappar för Marcus Astner Bollnäsströmmarna.

2016-03-27